Agnes Vluggen

Voorletters: 
M.J.A.
Achternaam: 
Vluggen LLB
Plaats: 
Weert
Telefoonnummer: 
06 3495 3057
Mobiel nummer: 
06 3495 3057
Website: 
www.mediationpraktijk-agnesvluggen.nl

Ik ben MfN-registermediator en gespecialiseerd in Arbeid en Organisatie. Ik heb oprechte intrinsieke interesse in mensen en hun beweegredenen. Mensen tot dienst zijn, daarbij aansluitend bij wat hen werkelijk verder helpt, geeft mij voldoening.
Conflicten in organisaties zijn altijd gekoppeld aan belangrijke sociaal-psychologische thema’s als sociale identiteit, sociale en groepsdruk, vertrouwen, macht en ethiek. Mediation is bij uitstek een probaat middel bij arbeidsconflicten. Het komt vaak voor dat de werknemer ‘ziek’ wordt van een arbeidsconflict. Hij of zij is niet lichamelijk of geestelijk ziek. Vaak spelen emoties een grote rol; men is boos, verdrietig of gekwetst. Daardoor kan een werknemer dan niet meer goed functioneren. Sinds april 2002 is de Wet Verbetering Poortwachter ingevoerd. Op de werkgever en werknemer rust de plicht om zo spoedig mogelijk de re-integratie van de ‘zieke’ werknemer ter hand te nemen. Vaak wordt naar mediation doorverwezen onder meer door de bedrijfsarts.
Als mediator bied ik de ruimte voor emotie en krijgen beide partijen evenveel kansen om te praten en beluisterd te worden. Ik draag er zorg voor dat partijen hun creativiteit aanspreken en oplossingen bedenken waar zij achter staan. Als ik de echte problemen op tafel krijg, wordt mediation een leerproces voor alle betrokkenen.

Ik ben tevens geaccrediteerd familiemediator. U kunt bij mij terecht als u kinderen heeft en u gaat scheiden (omgangsregeling, ouderschapsplan). Ik begeleid u zodat u samen als ouders verder kunt.