Arineke Elsenaar

mediator/ trainer/ trainingsacteur
Voorletters: 
ABC
Achternaam: 
Elsenaar
Straat: 
Hugo de Grootstraat
Plaats: 
Utrecht
Telefoonnummer: 
030 7850153
Mobiel nummer: 
06 43524003
Website: 
www.elsenaarabc.nl

Arbeidskwesties, Begeleiding en Conflictoplossing zijn de drie peilers van mijn expertise. Iedere werksituatie is uniek en vraagt om een op maat gesneden oplossing. Mijn uitgangspunt is dat betrokkenen weer

“geïnspireerd raken om met enthousiasme verder te gaan.”

In de praktijk blijkt dat dit vaak niet eenvoudig is, maar mijn opleiding en ruime ervaring in HRM/P&O-zaken kunnen oplossingen bieden waaraan u wellicht nog niet gedacht heeft.

ElsenaarABC wil graag uw partner zijn bij het oplossen van conflicten, problemen en vragen.

Mijn deskundigheid kan niet alleen aangewend worden om uw organisatie te helpen, maar biedt ook de helpende hand bij het oplossen van problemen in uw persoonlijke arbeidssituatie.