Arletta J de Bis Hulleman AA

Arletta J de Bis Hulleman AA
Voorletters: 
Arletta J
Achternaam: 
de Bis Hulleman
Straat: 
Frans Halslaan
Plaats: 
Loosdrecht
Telefoonnummer: 
035 5821880
Website: 
www.mediation-loosdrecht.nl

Als accountant, met een gedegen financiële en fiscale kennis, doe ik mediations op velerlei gebied, te weten:
 zakelijke conflicten zoals bedrijfsovername, -opvolging en -overdracht
 conflicten binnen of tussen bedrijven, besturen en organisaties
 echtscheidingen (ook vaak van ondernemers)
 familie, erfenissen, boedelverdelingen, nalatenschapsbemiddeling
arbeid en exit
en burenruzies.