arlette Bossema

Voorletters: 
ac
Achternaam: 
bossema
Straat: 
hilsdijk
Plaats: 
Hattem
Mobiel nummer: 
0639784333

Arlette heeft meer dan 20 jaar ervaring als beleidsadviseur en procesmanager bij de overheid en in het bedrijfsleven. Hierbij was zij op haar best bij complexe vraagstukken waarbij veel disciplines, partijen en belangen betrokken zijn. Zij verbindt gemakkelijk verschillende disciplines en organisaties (met hun eigen belangen) met elkaar. Hierdoor is zij uitstekend om samen met de partijen de problematiek te "ontknopen" en met creatieve oplossingen te komen. Arlette heeft daarvoor een fijne neus voor oplossingen die door alle partijen gedragen kunnen worden.

Als mediator heeft zij vanuit haar professionele achtergrond de meeste affiniteit met conflicten waarbij de overheid op een of andere een rol speelt. Daarnaast is Arlette ook buurtbemiddelaar en heeft daardoor ook ervaring mat conflicten tussen mensen (buren, familie).

Door persoonlijke ervaring op het gebied van slachtofferschap en echtscheiding kan zij ook daar juist "als ervaringdeskundige" een grote toegevoegde waarde leveren.