Barnhoorn Mediation

Voorletters: 
J.M.
Achternaam: 
Barnhoorn
Website: 
www.barnhoorn-mediation.nl

Barnhoorn Mediation specialiseert zich in zakelijke conflicten, overheidsmediation en echtscheidingen. Mediations op andere terreinen kunnen op verzoek ook worden begeleid dan wel worden doorverwezen naar een deskundige collega mediator. Barnhoorn Mediation is gevestigd in Hoofddorp en Hilversum en is werkzaam in de gehele driehoek Amersfoort, Amsterdam, Den Haag. Op verzoek is mediation buiten dit gebied doorgaans ook mogelijk.

Barnhoorn Mediation is geregistreerd bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Het MfN-register is een door de markt en door de Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators. Registermediator is een beschermde titel, die alleen te verkrijgen is door te voldoen aan strenge kwaliteitseisen en te werken volgens MfN condities. Dit houdt in dat u verzekerd bent van professionele, neutrale en onafhankelijke bemiddeling van uw conflict.