Ben de Jong

Voorletters: 
B
Tussenvoegsels: 
de
Achternaam: 
Jong
Straat: 
Linzen-Oord
Plaats: 
Houten
Telefoonnummer: 
0306372730
Mobiel nummer: 
0622404819
Website: 
www.adjectiefprimair.nl

Ben de Jong is zelfstandig adviseur en mediator van "AdjectiefPrimair". Hij heeft brede ervaring in het basisonderwijs. Als algemeen directeur heeft hij veel te maken gehad met het bemiddelen bij conflicten tussen personeelsleden, directieleden en ouders van kinderen, ook onderling. Hij geeft ook advies aan schooldirecties over het voorkomen van conflicten en ondersteunt hen bij de aanpak daarvan. Ben de Jong is geregistreerd bij het Nederlands Mediation Instituut als mediator.