Bosman Legal & Coaching

NMI-mediator voor zakelijke-, werk-, zorg- en schadegerelateerde geschillen
Voorletters: 
J.H.
Achternaam: 
Bosman
Straat: 
Aawal
Plaats: 
Den Bosch & Den Haag
Mobiel nummer: 
0655727231
Website: 
www.bosmanlegal.nl

Bewezen effectief werkende mediator (en tevens coach/counsellor) met (bedrijfs)juridische en paramedische opleiding en werkervaring in bedrijfsleven, advocatuur en de gezondheidszorg. Kennis van de organisatie van en de spanningsvelden, kansen en bottlenecks in de gezondheidszorg en het bedrijfsleven. Betrokken met helikopterview en behoud van voldoende afstand, prettig in de omgang, zeer sensitief en analytisch. Is bijzonder goed in het invoelen, adresseren en analyseren van emoties en het daaraan ten grondslag liggende of daaruit voortvloeiende probleem. Werkt o.a. met inleidende 1 op 1 gesprekken (caucus), waardoor ieder der partijen in vertrouwelijkheid hun visie op het probleem kunnen geven en de gevolgen dit probleem voor hen en de ander. Hierdoor kan in het gezamenlijk gesprek veelal sneller diepgang bereikt worden en een duurzamen, gezamenlijk gedragen oplossing voor het probleem worden gevonden.

Heeft ervaring en is kundig als mediator:
-in het bedrijfsleven (o.a. verzekeringszaken) en in de gezondheidszorg (overeenkomsten, bedrijfsopvolging, samenwerkings- en bestuursconflicten),
-familiekwesties (waaronder echtscheidingmediation, erfeniskwesties, mediation ter voorkoming van scheiding en mediation tussen ouders en kind),
-bij arbeidsgerelateerde conflicten, zoals tussen werknemers, tussen werknemers en werkgever, reïntegratietraject en
-bij conflicten omtrent medische zorg/behandeling en bij letselschadegeschillen.