Carlijn Volker

Carlijn Volker MFN register mediator
Voorletters: 
C.F.
Achternaam: 
Volker
Plaats: 
Heemstede
Mobiel nummer: 
0647771290

Ik ben een MFN geregistreerd mediator gespecialiseerd in ouderschap en onderwijs. Als mediator ben je als onafhankelijk deskundige bezig met bemiddeling tussen mensen die zich in een conflictsituatie bevinden. Bijvoorbeeld wanneer ouders hun relatie beëindigen en voor de kinderen een ouderschapsplan moet worden gemaakt, maar iedere poging tot een gesprek daartoe eindigt in een ruzie. Dan is het verstandig om een neutrale, onafhankelijke partij in te schakelen die zorgt dat er daadwerkelijk een gesprek kan ontstaan., dit is zeer goed mogelijk in de vorm van een mediator. Vanuit mijn achtergrond als orthopedagoog heb ik veel kennis en kunde opgebouwd over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Na 10 jaar in de jeugdzorg gewerkt te hebben bij de afdeling jeugdreclassering, wilde ik meer ‘vraag’ gestuurd werken en maatwerk leveren aan opvoeders en kinderen in de knel. Ik ben praktisch en probleemoplossend gericht op vraagstukken en problemen die met ouderschap en onderwijs te maken hebben. Denk daarbij aan een echtscheiding waar een gedegen ouderschapsplan moet komen, conflicten rondom de taakverdeling in het huishouden of de rivaliteit en conflicten tussen broer(s) en/of zus(sen). Daarnaast kan ik bemiddelen en advies geven in bijvoorbeeld conflicten tussen ouders en school of tussen school en gemeente over de juiste (hoeveelheid) ondersteuning van een leerling.
Op dit moment ben ik bovendien bezig om mijn specialisme verder uit te breiden op het gebied van mediation toepassen binnen het (jeugd)strafrecht en herstelbemiddeling.