CORDAAD mediation en samenwerking

mediator/arbeidsmediaton/overheidsmediation/teamcoach
Voorletters: 
CH
Achternaam: 
Hazekamp
Plaats: 
Zwolle
Telefoonnummer: 
06-46633510
Website: 
www.cordaadmediation.nl

Mediation is eenvoudig gezegd het oplossen van een conflict onder begeleiding van een deskundig bemiddelaar. Bij het oplossen van het conflict wordt een appèl gedaan op het zelf oplossend vermogen en de redelijkheid van de betrokkenen. Het is een duidelijk en transparant proces waarbij twee belangrijke uitgangspunten gelden: vertrouwelijkheid en geheimhouding.
De nadruk ligt gedurende de gesprekken op het ervaren van volledige veiligheid, zodat de betrokken vrijuit durven te spreken. Doordat de betrokkenen zelf met de oplossing komen sluit deze oplossing vaak beter aan.

De kans op een duurzame afspraak en een redelijke verstandhouding is na een succesvolle mediation dan ook groot. Het gaat erbij mediation minder om wie er juridisch 'gelijk' heeft, maar om een oplossing te vinden die voor iedereen aanvaardbaar is. Zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om naar een oplossing te zoeken, heeft mediation kans van slagen.

De bemiddelaar neemt een neutrale positie in tegenover de partijen en heeft geen belang bij de gekozen oplossing. De bemiddelaar begeleidt de betrokkenen naar een nieuwe betekenis van het conflict door de achterliggende belangen en behoeftes zichtbaar te maken. Dit geeft nieuwe mogelijkheden. De bemiddelaar zorgt er dus voor dat partijen met elkaar in gesprek komen.

Cor raakt vooral gepassioneerd van de inhoud van zijn werk. Hij ziet een conflict vanuit de context van de organisatie en/of omgeving.

Hij hecht er daarom ook aan om altijd even kennis te maken met de organisatiecultuur. Cor is steeds op zoek naar nieuwe oplossingen, waarbij hij zich richt op het ontrafelen van niet werkende patronen in de samenwerking. Bij mediation is hij eerst op zoek naar herstel en erkenning van de situatie, zodat betrokkenen inzicht krijgen in hun eigen aandeel. Vervolgens kan een oplossingsrichting bewandeld worden. Cor maakt gebruik van verschillende methodieken en technieken. Naast het oplossen van conflicten wil hij graag een bijdrage leveren tijdens de mediation door bij de betrokkenen:

de kennis over conflicten vergroten;
de basishouding ten aanzien van conflicten veranderen;
vaardigheden als het om conflicten gaat vergroten.