De Raadgevers Mediation

mr M.A. Behrens, NMI mediator
Voorletters: 
M.A.
Achternaam: 
Behrens
Straat: 
Buitenveldertselaan
Plaats: 
Amsterdam
Telefoonnummer: 
08003456788
Mobiel nummer: 
0622917159
Website: 
www.deraadgevers.nl/mediation

De Raadgevers Mediation kan zakelijke partners in een conflict bijstaan. Op gebied van arbeidsgeschillen, samenwerkingsproblemen, ICT gerelateerde zaken. Mediation kan altijd ingezet worden bij een conflict of (beginnende) ruzie, ook als er een advocaat is ingeschakeld of zelfs als een rechtszaak is begonnen. Maar ook als partijen dat beiden wensen te voorkomen. Genoeg redenen waarom De Raadgevers haar dienstverlening heeft uitgebreid met mediation. Hiermee bieden wij een alternatief voor een juridische procedure zodat onze klanten kunnen kiezen voor de best passende oplossing.

Meer informatie over mediation door De Raadgevers is te verkrijgen bij:
Mr Martine Behrens, NMI Mediator
T: 0800-3456788
M: 06-22917159
E: mbehrens@deraadgevers.nl
De Raadgevers Bedrijfsjuristen
Buitenveldertselaan 106
1081 AB Amsterdam