Dieuwke van der Wijk

mediator Roden
Voorletters: 
D.
Tussenvoegsels: 
van der
Achternaam: 
Wijk
Straat: 
Handelsweg
Plaats: 
Roden
Telefoonnummer: 
050-501 12 92
Website: 
http://oranje-advocaten.nl/

Ik ben mediator en tevens advocaat, zodat ik in zowel de communicatie als in de juridische aspecten deskundige begeleiding kan bieden. Dit houdt concreet in dat ik een beeld kan geven van de juridische stand van zaken waarna cliënten kunnen kiezen hoe zij hun eigen afspraken willen inrichten; ik begeleid mijn cliënten hierbij.

Ik vind het belangrijk dat mijn cliënten met mij een klik hebben en dat zij zich op hun gemak voelen: een oplossing ligt dan voor het grijpen. Mijn missie is een duurzame oplossing voor het geschil, waarbij cliënten met een goed gevoel de bemiddeling beëindigen.