An Dittmar

Voorletters: 
J.M.J.
Achternaam: 
Dittmar-Van den Berg
Straat: 
Van Hogenhoucklaan
Plaats: 
Den Haag
Telefoonnummer: 
070 3265659
Mobiel nummer: 
06 52420317
Website: 
www.andpartners.nl

De onderlinge relatie en verwachtingen over en weer spelen een belangrijke rol in conflicten, ongeacht of deze prive, zakelijk of b.v. buurtgerelateerd zijn.
Het verkrijgen van inzicht in elkaars verwachtingen, intenties en wat belangrijk is voor alle betrokkenen, is een belangrijke stap op weg naar relatieherstel. De mate van herstel wordt bepaald door de betrokkenen.