Doreen Muusz

Voorletters: 
D.
Achternaam: 
Muusz
Straat: 
Gruttostraat
Plaats: 
ROTTERDAM
Telefoonnummer: 
0104293368
Mobiel nummer: 
0630845416
Website: 
www.doreenmuusz.nl

Doreen Muusz is sinds februari 2005 een NMI geregistreerde mediator. Zij is

- Maatschappelijk betrokken; volgt de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen;
- Visionair en ondernemend; kijkt o.a. met hulp van anderen op multidisciplinaire wijze vooruit, ziet samenhang en concretiseert de keuzeopties.
- Integer en betrouwbaar; handelt volgens wet- en regelgeving, geeft vertrouwen, legt verantwoording af en komt afspraken na.
- Klant- , en vraaggericht; onderzoekt de behoeften en wensen van de klant en stemt haar dienstverlening af met de klant vooraf, tussentijds en bij afronding.
- Altijd in beweging; is nieuwsgierig naar haar omgeving en de behoeften en belangen van mensen; is leergierig door altijd op zoek te gaan naar verbeteringen en te leren van gemaakte fouten.
- Een inspirator voor anderen om in beweging te komen; helpt hen op een didactische en/of coachende(zelfreflecterende) manier veranderingen bij henzelf teweeg te brengen in handelwijzen en zienswijzen.
- Zakelijk en recht door zee; onderhandelt en communiceert open en direct
- Iemand die ook haar eigen persoonlijke grenzen kent en de grenzen van de functie, rol en positie die zij voor anderen kan hebben.