Henk Prins

Voorletters: 
H.P.
Achternaam: 
Prins LLB
Straat: 
Waldadrift
Plaats: 
Bedum
Mobiel nummer: 
+31 6 5579 1571

Sinds 40 jaar werkzaam bij de politie in hoofdzaak in recherchefuncties. Ik ben goed op de hoogte met arbeidsverhouding en binnen de overheid in het algemeen en in het bijzonder bij de politie. Ik heb daarnaast ruime ervaring in vertrouwenswerk inzake ongewenste omgangsvormen zoals pesten, discriminatie, machtsmisbruik en seksuele intimidatie en ben lid van de klachtencommissie ongewenst gedrag, een adviescollege voor de korpsleiding. Ik ben NMI mediator en heb mijn opleiding genoten bij Schouten & Nelissen University te Zaltbommel.