Ido van der Waal Altena BV.

Voorletters: 
I.J.
Tussenvoegsels: 
van der
Achternaam: 
Waal
Straat: 
Alexine Tinnepad
Plaats: 
Den Haag
Telefoonnummer: 
070-4042961
Mobiel nummer: 
06-46286064
Website: 
www.altena-ned.nl

Ik ben een ervaren onafhankelijk opererende fulltime gecertificeerde mediator t.b.v. individuen en groepen (niet contractueel verbonden aan een verzekeraar of Arbo-dienst en sinds 1996 werkzaam op het gebied arbeid)
Mijn specialisme zijn conflicten in arbeidsverhoudingen met verzuim en gezondheidsklachten.
Een geslaagde mediation is voor mij een mediation waar betrokkenen een gezamenlijk gedragen oplossing hebben bereikt of concrete stappen verder zijn gekomen in de weg naar een definitieve oplossing.
De slagingspercentages zijn gemiddeld boven de 80% onafhankelijk van de complexiteit van de zaak.
Inmiddels heb ik honderden bemiddelingen verricht in alle soorten bedrijven en op alle hiƫrarchische niveaus.
Ik werk met separate voorgesprekken en bezoek bij voorkeur tijden de pre mediationfase het bedrijf of organisatie.
Samenwerking met andere betrokken professionals stel ik zeer op prijs. Dit alles natuurlijk met inachtneming van de mediationspelregels.
De gemiddelde duur van een mediation, inclusief reistijd is acht a tien uur.