Imelda van Goethem

Voorletters: 
I.M.P.
Tussenvoegsels: 
van
Achternaam: 
Goethem
Straat: 
Lobelialaan
Plaats: 
Den Haag
Telefoonnummer: 
0702123735
Mobiel nummer: 
0653980813
Website: 
www.benefit4all.nl

Ik ben MfN-registermediator en werkzaam als Familiemediator en Relatie Coach sinds 2011. Naast mijn studies Nederlands recht, Bedrijfspsychologie, Bedrijfskunde en (Familie)Mediation, heb ik meer dan 20 jaar ervaring met conflictmanagement en heb meer dan 100 coaching en mediation trajecten behandeld.
Luisteren, terugkoppelen, onder ogen brengen, laten inzien, spiegelen en confrontatie, zijn de gereedschappen waarmee ik werk. Als mediator en coach help ik graag mensen weer terug op het pad waar ze verder kunnen met hun leven en/of hun carrière.
Als ervaren relatiecoach en echtscheidingsmediator regel ik de mediation sessies, leid de communicatie in goede banen, maak de berekeningen inzake partner- en kinderalimentatie, redigeer het ouderschapsplan, stel omgangsregelingen voor kinderen op, maak de boedelverdeling, help partijen te zoeken naar oplossingen waar beiden achter kunnen staan en zorg ervoor dat deze correct worden vastgelegd in (tussentijdse en definitieve) rapportages en stel het definitieve echtscheidingsconvenant of de vaststellingsovereenkomst op. Dit bespaart partijen vaak vele duizenden euro's aan nutteloze proces- en advocaatkosten. Bovendien is aangetoond dat conflicten oplossen via mediation, op alle fronten gunstiger is voor alle partijen. Maar zeker ook voor de kinderen. Als ervaren echtscheidingsmediator kan ik de echtscheiding van A tot Z, totdat de beschikking bij de gemeente is ingeschreven, begeleiden en afronden. Dit betekent 1 loket, 1 traject en 1 tarief.
Ik ben positief ingesteld, resultaatgericht met een pragmatische en praktische aanpak. Ik laat mij niet snel afschrikken en zie elk nieuw project als een uitdaging. Hierbij vooropstaand dat, wat mijn cliënten willen, bereikt moet worden. Ik zet mij graag voor de volle 100 % in om de aanvragen van cliënten zo snel, professioneel en efficiënt mogelijk af te handelen, tot volle tevredenheid van alle partijen. Dit gebeurt altijd met het oog op de menselijke aspecten en met de grootste zorgvuldigheid. Alle belangen worden nauwkeurig in kaart gebracht en er worden altijd goede afspraken gemaakt en vastgelegd vooraleer een traject wordt gestart. Dit voorkomt teleurstellingen aan het einde van een traject en maakt voor alle partijen duidelijk wat de uitkomst moet worden en welke verwachtingen er zijn.