Irene Levy

Voorletters: 
I
Achternaam: 
Levy
Straat: 
Papenstraat
Plaats: 
Maastricht
Telefoonnummer: 
0433212819
Mobiel nummer: 
0655714655
Website: 
www.levyconsult.nl

Als NMI register mediator bemiddel ik bij conflicten in arbeidssituaties.

Verstoorde arbeidsrelatie

Verstoorde samenwerkingsrelatie tussen medewerkers/teams

Ziekteverzuim

Negatieve beoordeling

Pesten/uitstoting

Beëindiging samenwerking

Ontslag

Verstoorde samenwerkingsrelatie OR en directie