J. Bloemzaad Mediation & Advies

J. Bloemzaad Mediation & Advies
Voorletters: 
José
Achternaam: 
Bloemzaad
Straat: 
Slangenburgstraat
Plaats: 
Doornenburg
Telefoonnummer: 
0481-423856
Mobiel nummer: 
06 36264856
Website: 
www.bloemzaadmediation.nl

Na mijn studie Nederlands Recht in Nijmegen (privaatrecht, huurrecht, kinderrecht en consumentenrecht)ben ik ruim 22 jaar werkzaam geweest in overheidsdienst, eerst als arbeidsvoorwaardenjurist en vervolgens als manager Personeel en Organisatie. In deze functies ben ik veelvuldig in aanraking geweest met arbeidsconflicten en problemen rondom re-integratie, afvloeiingen en alles wat met arbeidsrelaties samenhangt.
Na het volgen van een mediationopleiding en het behalen van de kennistoets, heb ik me in april 2010 gekwalificeerd tot NMI-gecertificeerd mediator. Daarmee voldoe ik aan de kwaliteitseisen van het Nederlands Mediation Instituut op het hoogste niveau, wat ook inhoudt dat ik mijn kennis en vaardigheden op peil houdt. NMI mediators werken volgens de Gedragsregels van het NMI, vallen onder de NMI-Klachtenregeling en onafhankelijk tuchtrecht.
Als gecertificeerd mediator ben ik ingeschreven bij de Raad voor de Rechtsbijstand en kan ik optreden als Rechtbankmediator of via een verwijzing van het Juridisch Loket.
Bij mediation richt ik mij in het bijzonder op arbeidsconflicten en particuliere conflicten, zoals echtscheiding, omgangsregeling, familiekwesties, burenruzies, huurkwesties, samenwerkingsproblemen, problemen met de overheid en dergelijke.
Naast mijn activiteiten als mediator ben ik op parttime basis nog werkzaam als adviseur Personeel en Organisatie bij een kleine stichting in Lingewaard en verricht ik incidenteel advieswerkzaamheden op P&O-terrein; ook ben ik lid van een gemeentelijke bezwarencommissie voor personele zaken. Daarnaast hou ik me op uiteenlopend terrein nog met een aantal vrijwilligersactiviteiten bezig; met name ben ik actief als buurtbemiddelaar.

Tot slot dicht ik mijzelf de volgende eigenschappen toe: een goede luisteraar, empathisch, inlevend, betrokken, geduldig en integer; het steeds opnieuw zoeken naar de juiste balans en oog hebben voor de menselijke maat staat hierbij voor mij altijd centraal.