J.E.M.C. Moons

Voorletters: 
J.E.M.C.
Achternaam: 
Moons
Straat: 
Bergstraat
Plaats: 
Ede
Telefoonnummer: 
0318 - 763 423
Website: 
www.dejongmoons.nl

=================================================================================
Als advocaat bij dejong*moons advocaten in Ede leg ik mij toe op het personen- en familierecht zoals echtscheiding, omgangsregeling en alimentatie. Daarbij gaat het vaak om kwesties met juridische en financiële gevolgen, die tevens diep ingrijpen in de persoonlijke situatie. Samen met de cliënt kijk ik naar de verschillende mogelijkheden, zodat in goed overleg de beste strategie bepaald kan worden. Daarbij is juridisch, financieel en fiscaal advies van groot belang, maar wordt ook aandacht besteed aan de persoonlijke aspecten. Ik kan daarbij bogen op een ruime praktijkervaring en diverse gevolgde specialisatieopleidingen (lid van de vFAS).

Wanneer bij een geschil zoals een echtscheiding de wens bestaat om samen tot een goede regeling te komen, kan ik de cliënten daarbij als mediator bijstaan. Tijdens de mediation worden de verschillende kwesties besproken en wordt naar een regeling toegewerkt die zoveel mogelijk in het belang is van de cliënten en hun evt. kinderen. Na bereikte overeenstemming worden de gemaakte afspraken door mij vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en voor de kinderen in een ouderschapsplan, waarna de echtscheidingsprocedure door mij wordt verzorgd.

Denkt u dat mediation niet mogelijk is (maar dat is vaker het geval dan soms wordt gedacht!) dan kan ik u bijstaan in een procedure bij de Rechtbank.

In familierechtzaken bedraagt het tarief (exclusief btw) € 180,- per uur en 5% kantoorkosten. Sommige zaken - zoals mediation bij echtscheiding – zijn mogelijk op basis van een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand).

Wilt u nadere informatie of vrijblijvend kennis maken? Bel dan naar 0318 - 763 423 (rechtstreeks nr.). Ook kunt u terecht op het echtscheidingspreekuur: elke woensdag van 17.00 tot 19.00 uur, Bergstraat 2-B te Ede (gratis inloop)

Website: www.dejongmoons.nl
E-mail: moons@dejongmoons.nl
Tel: 0318 - 763 423 (rechtstreeks)