Jolanda te Hennepe

Mediation Jolanda te Hennepe
Voorletters: 
J
Tussenvoegsels: 
te
Achternaam: 
Hennepe
Mobiel nummer: 
06-23777782
Website: 
www.mediation-eengoedgesprek.nl

Mediation is een prachtige, misschien nog een te onbekende, maar succesvolle manier om weer met elkaar in gesprek te komen. Of het nu gaat om een echtscheiding of een conflict tussen werkgever en werknemer, met soms een ziekmelding als gevolg, het met elkaar weer in gesprek gaan, geeft de mogelijkheid om op een goede manier samen verder te gaan of op een tevreden manier uit elkaar te gaan.
Je kunt met mediation problemen oplossen die onoplosbaar leken en die oplossing wordt door de mensen bij je aan tafel zelf en samen gemaakt . Verrassend is iedere keer weer dat de partijen aan tafel veel dingen van elkaar niet weten of begrijpen, maar er al wel een eigen, vaak negatieve, invulling aan hebben gegeven. En als dan in een goed gesprek de misverstanden aan het licht komen, is het begin gemaakt om tot een oplossing van het conflict te kunnen komen.
Uit de praktijk blijkt dat als je, zonder de aanwezigheid van een mediator, het conflict met elkaar probeert op te lossen, de “goede” verstandhouding en de gemaakte afspraken na zo’n gesprek vaak maar even stand houden. Naast het feit dat ik als mediator op wat meer afstand naar het conflict kan kijken en daardoor de mensen de juiste vragen kan stellen en interventies kan doen, biedt het bijzijn van een mediator een veiliger omgeving, mede ook door de vooraf afgesproken geheimhouding. Vrijuit praten gaat makkelijker, waardoor er veel gezegd kan worden tegen elkaar. Dit leidt tot een open en helder gesprek, tot begrip over en weer voor elkaar, tot opluchting en tot het samen werken aan de oplossing.
Doordat de partijen er uiteindelijk samen uit komen met een eigen uitgewerkte oplossing, wordt deze oplossing beter gedragen en vastgehouden door een ieder. Iets wat heel belangrijk is om verder te kunnen!!