Kim Roelofs

Voorletters: 
KJMM
Achternaam: 
Roelofs
Straat: 
Utrechtsestraat
Plaats: 
Amsterdam
Telefoonnummer: 
06-41275855
Mobiel nummer: 
06-41275855
Website: 
www.roelofs-mediation.com

Kim Roelofs studeerde rechten aan de Rijksuniversteit Groningen en studeerde af in de richtingen Strafrecht en Privaatrecht. Daarnaast volgde zij diverse vakken aan de faculteit Criminologie van de Katholieke Universiteit Leuven. Daar maakte zij kennis met mediation. Vervolgens studeerde zij in 2002 af op de mogelijkheden van mediation binnen het strafrecht, in het kader van dader- en slachtofferbemiddeling.

Na haar studie ging zij aan het werk als advocate. Zij voerde een algemene praktijk maar specialiseerde zich uiteindelijk in het strafrecht. Al gauw ontdekte zij de meerwaarde van mediation binnen het recht. Wanneer mensen zich vanuit standpunten richten op belangen en zelf de oplossing bedenken voor hetgeen hen verdeeld houdt, wordt een overwinning gecreƫerd voor alle betrokkenen en leidt dit op lange termijn veelal tot herstel van de onderlinge relatie en communicatie.

Kim heeft tevens leiding gegeven aan het project van Restaurant Fifteen, waarin kansarme jongeren, veelal met juridische documentatie, worden begeleid in hun terugkeer naar de maatschappij waarin nieuwe kansen ontstaan voor een mooie toekomst.

Door haar vele reizen, vrijwilligerswerk in het buitenland, alsmede door haar nevenbetrekking als stewardess, heeft zij kennis van vele culturele achtergronden en omgangsvormen.

Haar stijl wordt gekenmerkt door onbevooroordeeldheid, respectvolle betrokkenheid, een goed luisterend oor en bovenal professionaliteit.