Kooijman Mediation & Management

Niels Kooijman
Voorletters: 
N.J.
Achternaam: 
Kooijman
Straat: 
Moldau
Plaats: 
Amstelveen
Telefoonnummer: 
020 640885
Mobiel nummer: 
0653 500702
Website: 
www.Kooijmanmediation.nl

Kooijman Mediation & Management:
SAMEN WERKEN AAN EEN OPLOSSING
Conflicten, zakelijk of privé, kosten tijd, geld en energie. Dat kan gaan om hoog opgelopen zakelijke of arbeidsconflicten maar ook om privézaken zoals een echtscheiding of burenruzies. Mediation is zeker geen wondermiddel om deze conflicten op te lossen. Maar een goed opgeleide en ervaren mediator kan problemen wel bespreekbaar maken. Dat geeft de betrokken partijen meer inzicht in de aard van het conflict en de achterliggende gedachten of belangen. Op die manier brengt mediation een oplossing dichterbij.
Mediation brengt partijen aan tafel op basis van vrijwilligheid en autonome zelfbeschikking. De mediator is neutraal en onafhankelijk en het gehele proces vindt plaats in volstrekte vertrouwelijkheid. De mediation overeenkomst legt de basis voor een gesprek. Hierin omschrijven de partijen het conflict en spreken ze de wens uit om tot een oplossing te komen.
Deze aanpak vergroot de kans op een oplossing en kan een gang naar de rechtbank voorkomen. In de rechtbank kennen conflicten namelijk uitsluitend verliezers. De rechter is geen bemiddelaar, maar handelt puur naar de letter van de wet. De conclusie is dan vaak ‘een verstoorde relatie’ en leidt tot ontbinding van onderliggende overeenkomsten. Die uitkomst is niet alleen kostbaar - denk aan de ‘kantonrechterformule’ in arbeidsconflicten - maar bovendien weinig bevredigend voor de betrokken partijen.
Mediation en conflictbemiddeling door Kooijman Mediation & Management biedt uitkomst bij conflicten. Met mediation werken we samen aan een oplossing.