Mr A.J.G.Bisscheroux

Voorletters: 
A.J.G.
Achternaam: 
Bisscheroux
Straat: 
Holzstraat
Plaats: 
Kerkrade
Telefoonnummer: 
0031 45 40 48 140
Website: 
www.bisscheroux.nl

Ik heb gekozen voor de transformatieve benadering van mediation volgens de principes van het Institute for the Study of Conflict Transformation, als geinitieerd door J.P.Folger en B.Bush.

In deze benadering staat de communicatie centraal en is specialistische kennis van het onderwerp van het geschil niet nodig. Het nmaakt mij daardoor niet uit over welk geschil het (inhoudelijk) gaat.

Doel van mijn interventies is: de betrokken partijen te helpen om hun communicatie zodanig te verbeteren (i.d.z.v. positief gericht, constructief en effectief) dat zij(weer) zelf in staat zijn om een door hen zelf gekozen oplossing te vinden.

verder: zie website