mr. Bart Neervoort

Voorletters: 
mr. Bart
Achternaam: 
Neervoort (zie voor een heldere uitleg van het mediation proces zijn site)
Plaats: 
Amsterdam
Telefoonnummer: 
020 3641442
Mobiel nummer: 
0653202437
Website: 
www.medarba.nl

*Fulltime business mediator.
*Voorheen (30 jaar) advocaat en raadsheer plaatsvervanger bij het Gerechtshof
Amsterdam.
*Veel ervaring als mediator opgedaan in Engeland en de VS.
*Oplossingsgericht.
*85% van zijn mediations hebben tot overeenstemming geleid.

VOORBEELDEN
-geschil architect industrieel complex en opdrachtgever over scheuren in vloer.
-claim patient tegen ziekenhuis wegens schade door foutief medisch handelen.
-geschil consultancy firma en bedrijf in de fashion inustrie over kwaliteit van
dienstverlening.
-geschil IT dienst verlener en verzekeraar over mislukken samenwerking projekt.
-geschil varkensboer en electricien over oorzaak biggensterfte.
-claim werknemer tegen werkgever en verzekeraar voor schade door bedrijfsongeval.
-geschil bollenteler en verzekeraar over hoogte bedrijfschade uitkering.
-geschil ex-partners van advocatenkantoor over hun wederzijdse verplichtingen.
-burengeschil over erfgrens, erfdienstbaarheid en verjaring.
-geschil aannemer en modehuis over stofoverlast bij werkzaamheden.
-problemen tussen energieleverancier en (beursgenoterde) gootafnemer over
samenwerking en tarieven.