Paul van der Wal

Voorletters: 
RP
Tussenvoegsels: 
van der
Achternaam: 
Wal
Straat: 
Meeuwelaan
Plaats: 
St Maartensdijk
Telefoonnummer: 
0166667052
Mobiel nummer: 
0655758442
Website: 
www.associated-mediation.nl

Voor Paul is mediation het gezamenlijk oplossen van een conflict of geschil door bemiddeling, onder zijn begeleiding als onafhankelijke mediator. Dit betekent dat partijen ook letterlijk met elkaar aan tafel zitten. Zo kunnen alle aspecten en achtergronden van het conflict en mogelijke oplossingsrichtingen worden besproken. Paul bemiddelt daarbij, dat wil zeggen dat hij het gesprek zo begeleidt dat partijen tot overeenstemming kunnen komen. Zelf levert hij geen inhoudelijke bijdrage en spreekt ook geen oordeel uit. De ervaring leert dat in veel gevallen door zijn inzet van Paul als mediator een oplossing bereikt kan worden waar beide partijen zich in kunnen vinden een duurzame oplossing blijkt te zijn.

Paul is een mediator geworden door zijn levenservaring en achtergrond. Al vroeg in zijn leven met onrecht geconfronteerd. Op jonge leeftijd zag hij zn vrienden tussen wal en schip vallen en werd hij geconfronteerd met een scheiding die ook zijn verdere levens keuzes heeft beïnvloed. Al vroeg van school en aan het werk in de metaal techniek en scheepvaart. Later een carieere gemaakt in de chemische industrie en vakbond. Ook de stap naar de politiek lag voor de hand en via lokale partij organisatie, als staten lid provincialestaten van zeeland terecht gekomen. Op latere leeftijd zich omgeschoold tot Personeels manager. In 1990 ervoor gekozen om een eigen bedrijf te beginnen en als docent het onderwijs in gegaan. Waarmee de laatste 30 jaar erg inzet teken hebben gestaan met werken met en voor mensen. De vraag an hem voor bemiddeling en zn behoefte om zich te kwalificeren als mediator was dan ook een logische. Onder tussen MfN Register mediator, geaccrediteerd familie mediator en Arbeidsmediator, mediator en rechtbank mediator en nu ook de opleiding Mediator in Strafrecht afgerond.