Rianne Voet

Photo
Voorletters: 
M.C.B.
Achternaam: 
Voet
Straat: 
De Savornin Lohmanlaan
Plaats: 
Rotterdam
Telefoonnummer: 
06-26462356
Mobiel nummer: 
06-26462356
Website: 
www.voetmediation.nl

Ik ben een erkend NMI-mediator en heb daarnaast de specialisatie Familie-en scheidingsbemiddeling gedaan. Ik heb een pedagogisch-didactische achtergrond en specialiseer me in familiezaken, echtscheiding en diversiteitsconflicten. Bij echtscheidingszaken is het mijn insteek om het voor de kinderen zo goed mogelijk te regelen. Ik maak alimentatieberekeningen en ouderschapsplannen samen met de ouders, zodat gezamelijk zo goed mogelijke keuzes kunnen worden gemaakt. Ik poog zoveel mogelijk respect voor alle aanwezige verschillen van en voor iedereen te krijgen met een actieve inbreng van alle betrokkenen.

I am an acknowledged NMI-mediatior and completed with succes the specialization Family-and Divorce Mediation. I have an educational-didactic background and am specialized in family conflicts, divorce and diversity conflicts. In divorce mediation it is my intention to arrange things as well as possible for the children. I make alimony and parenthoodplans together with the parents so that optimal choices can be made. My aim is to get the highest amount of respect for all possible differences present together with active participation of all those involved. As I lived seven years in New Zealand I can mediate you in fluent English and also offer you English mediation agreements or parenthood plans and if needed also a translation in Dutch.