Schriemer

Voorletters: 
Carefulmediation
Achternaam: 
Carefulmediation
Mobiel nummer: 
06111030624
Website: 
www.carefulmediation.nl

Sedert 1990 ben ik als HBO maatschappelijk werker werkzaam in de sociale zorg. In 2008 ben ik tevens als geregistreerd zelfstandig mediator gaan werken. Daarvoor heb ik een relevante universitaire studie gedaan. Het helpen van mensen om hun vermogen om beslissingen te nemen te herstellen en hen weer (meer) opener te maken voor een ander zie ik steeds weer als mijn uitdaging. Maar het allerbelangrijkste is dat de partijen zelf bepalen of zij voldoende vertrouwen in mij als Mediator hebben om gezamenlijk het proces in te gaan. Gedurende de mediation blijkt dat ieder zijn/haar eigen waarheid heeft en dat de een probeert de ander te overtuigen van zijn/haar waarheid. In mediation blijken vaak meerdere waarheden te zijn omdat ieder mens vanuit zijn/haar eigen perspectief redeneert door de eigen bril. De uitdaging ligt erin voor de mediator om het standpunt te verbreden of anders te benoemen. Daardoor kan er ruimte ontstaan voor mogelijke oplossingen. Daarom vraagt ieder geschil om maatwerk van de mediator. Zie verder onze site www.carefulmediation.nl.