Tanja Dohmen

Voorletters: 
T.
Achternaam: 
Dohmen
Straat: 
Postbus 2194
Plaats: 
Goes
Mobiel nummer: 
06-15953193
Website: 
info@dohmenbemiddeling.nl

Mediation bereikbaar voor iedereen:
Dohmen Bemiddeling biedt mediation op sociale grondslag en maakt mediation bereikbaar voor de doelgroep die leeft rond het sociaal minimum.

Onze doelstelling is om in maximaal 5 sessies naar een vaststellingsovereenkomst toe te werken. Hiermee houden we de kosten laag. Aandachtsgebieden zijn:
o echtscheiding;
o buren of buurtconflict;
o arbeidsconflict;
o familieconflict;
o conflicten binnen de overheid, scholen en bedrijven.

De mediator als maatschappelijk werker:
De mediator is ook maatschappelijk werker en schuldhulpverlener. De mediator heeft aandacht voor onderstaande taken en kan besluiten door te verwijzen naar het maatschappelijk werk of tweedelijns hulpverlening:
o psychosociale hulpverlening;
o concrete dienstverlening en advies;
o schuldhulpverlening;
o onderzoek en rapportage;
o signalering en doorverwijzing.

Contactpersoon:
Dohmen Bemiddeling werkt met een team van mediators. Als contactpersoon treedt Tanja Dohmen op, NMI gecertificeerd mediator.

Sinds 1992 werkt mevrouw Dohmen als maatschappelijk werker in de welzijnsector bij diverse werkgevers zoals Slachtofferhulp, Bureau Jeugdzorg, Juvent (Pleegzorg), Algemeen Maatschappelijk Werk Middelburg, Vlissingen en Oosterschelde regio (SMWO) als respectievelijk gezinsvoogd, pleegzorgbegeleider, schuldhulpverlener en maatschappelijk werker. Momenteel werkzaam bij SMWO.

Kosten:
Voldoet het (gezins)inkomen aan de toetsingsnorm, dan vraagt de mediator een toevoeging aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Deze stelt vast of men wel of niet in aanmerking komt voor een eigen bijdrage.

Ligt het (gezins)inkomen boven het toetsingsinkomen dan wordt een instaptarief gehanteerd: de eerste 2 uur mediation a 75 euro excl. BTW, daarna 115,-- euro excl. BTW per uur.