Theo Cornelissen

Theo Cornelissen
Voorletters: 
TAJ
Achternaam: 
Cornelissen
Plaats: 
Oosterhout
Telefoonnummer: 
06-51 83 55 77
Mobiel nummer: 
06-51 83 55 77
Website: 
theo.cornelissen@oranjewoud.nl

Mediation in conlicten met de overheid. In plaats van een bezwaar- en beroepsprocedure. Een sneller, goedkoper en creatiever alternatief voor een gang naar de Raad van State, zonder daarmee de rechten te verspelen.