advocaat vlaardingen rotterdam schiedam

Voorletters: 
Jonge
Achternaam: 
Advocaten
Straat: 
Hoogstraat
Plaats: 
Vlaardingen
Telefoonnummer: 
010-2343220
Mobiel nummer: 
010-2343220
Website: 
jongeadvocaten.nl

de jonge advocaten en belastingkundigen

Rechtsgebieden:
BESTUURSRECHT
UWV ( WW, ZW, WIA/WAO, Wajong )
Participatiewet (bijstandsuitkering / voormalige WWB, Bijzondere bijstand)
BBZ ~Bijzondere bijstand zelfstandigen
CBR (Rijbewijs )
CAK / CIZ / Zorgkantoren (zorg in natura & PGB)
Lokale overheden zoals gemeenten (WMO, zorg in natura, PGB, Jeugdwet, participatie jong gehandicapten)
DUO ~ Dienst Uitvoering Onderwijs ~ (Studiefinanciering)
SVB ~ Sociale Verzekeringsbank ~ (AOW, TW, Buitenlandse Pensioenen)
SOCIALE VOORZIENINGEN
Participatiewet (PW, voorheen WWB / Bijstandsuitkering)
IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers)
IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)
TW (Toeslagenwet)
SOCIALE ZEKERHEID
WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)
WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering)
WW (Werkloosheidswet)
ZW (Ziektewet)
Wajong ( Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten)
AOW
Wlz (Wet langdurige zorg, voorheen de AWBZ)
Anw
AKW (Algemene Kinderbijslagwet)
BELASTINGRECHT
Fiscale controles
Fiscale boeten
Toeslagen (kinderopvang, huur, zorg e.d.)
Fiscaal procesrecht
Fiscaal strafrecht
Inkomstenbelasting
Invorderingsrecht
Informatiebeschikking
Loonbelasting – Premies volksverzekeringen
Sociale Verzekeringspremies
Vennootschapsbelasting
ARBEIDSRECHT
Ontslagrecht
Arbeidscontracten
Vaststellingsovereenkomsten
Loonvorderingen
LETSELSCHADE
Medische kosten
Personenschade
Bedrijfsongeval
Inkomensderving
Medische fouten
Blijvend letsel (psychisch en lichamelijk)
FAMILIERECHT
Echtscheiding (Eenzijdig & gemeenschappelijk)
Alimentatie
Gezag
Voogdij
Omgangsregeling
Boedelverdeling
Naamswijziging
STRAFRECHT
Strafbeschikking
Strafbladen
Politieverhoren
Dagvaardingen
Alle delicten
KLEINE ONDERNEMERS, STICHTINGEN EN VERENIGINGEN

zaterdag: Gesloten
zondag: Gesloten
maandag: 09:00–16:00
dinsdag: 09:00–16:00
woensdag: 09:00–16:00
donderdag: 09:00–16:00
vrijdag: 09:00–16:00