Wat is mediation?

Mediation is een manier om conflicten op te lossen. Bij mediation lossen partijen zelf gezamenlijk hun conflict(en) op via bemiddeling van een onafhankelijke derde, de mediator. Een mediation bestaat uit gesprekken tussen u, de ander en de mediator. U zit samen aan tafel. De mediator is de gespreksleider. De mediation start met het ondertekenen van een overeenkomst. Daarin staan de spelregels van mediation en wat het conflict is. De mediator zorgt ervoor dat iedereen zijn verhaal kan doen. Hij helpt u beiden om te zoeken naar oplossingen die voor iedereen goed werken. Als u samen oplossingen heeft gevonden, dan zet de mediator die op papier. Dat heet de slotovereenkomst. Voordelen van mediation:

 • Snel een oplossing vinden
  Een mediation wordt gemiddeld binnen enkele maanden afgerond, soms zelfs binnen enkele weken of door een enkel gesprek van een paar uur.  
   
 • Alles in eigen hand houden
  In een mediation bepaalt u zelf, samen met uw wederpartij, wat u afspreekt en wat u in een overeenkomst zet.
   
 • Maatwerk
  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict. Tijdens een mediation zoekt u gezamenlijk naar een oplossing voor alles wat met het conflict te maken heeft.
   
 • De relatie behouden
  Tijdens mediation krijgt iedereen de gelegenheid om alles uit te spreken en uit te praten. Daarna kunt u samen naar een oplossing zoeken. Op deze manier kunt u de persoonlijke en/of zakelijke relatie behouden, of althans op een goede manier afsluiten.

De kosten

Als uitgangspunt geldt dat iedere partij een gelijk deel van de kosten voor zijn rekening neemt. Dit uitgangspunt is gebaseerd op de basisbeginselen van mediation en wel die van onpartijdigheid en onafhankelijkheid; deze zouden onzuiver worden wanneer één partij alle kosten draagt. Vanzelfsprekend kunnen partijen hier tijdens de eerste bijeenkomst of tegen het einde van mediation nadere afspraken over maken. Het komt regelmatig voor dat één van partijen besluit alle kosten voor zijn rekening te nemen. Daarnaast bestaat de kans dat een eventuele rechtsbijstandsverzekering de kosten dekt of er een beroep gedaan kan worden op de Raad voor Rechtsbijstand voor een tegemoetkoming in de kosten van mediation. Het is niet geheel ongebruikelijk dat de mediator partijen verzoekt een voorschotnota te voldoen. Daarnaast gaat de mediator met partijen (maar ook partijen onderling) een inspanningsverplichting aan. De facturering van de mediator mag niet afhankelijk gesteld worden van het behaalde resultaat.