BBB Coaching

Voorletters: 
HL
Achternaam: 
Bouwsema
Straat: 
Zuiderzee
Plaats: 
Huizen
Telefoonnummer: 
035-5243128
Mobiel nummer: 
06-48420465
Website: 
www.bbbcoaching.nl

Op een rustige en betrokken wijze begeleid ik mensen naar hun kern en vitaliteit door counselling, mediation en kindercounselling in scheidingssituaties. Personal lifecounsellor: -mensen met persoonlijke problematiek. Vaste patronen of zingevingsvragen kunnen een rol spelen bij nieuwe levensfasen. - kindercounselling bij scheiding omdat juist kinderen een steuntje in de rug goed gebruiken. Zij stappen een verdeelde wereld binnen. Om hun kern en kracht zoveel mogelijk te behouden bied ik individuele High Five-counselling aan. -leerlingcounselling: leerresultaten kunnen uitblijven als emoties niet goed verwerkt zijn en deze erg op de voorgrond staan. -Mediator/counsellor -mediator, met een onpartijdige derde tot afspraken komen die recht doen aan beide partijen. -counselling bij ouderschapsplan/regeling om een goede overlegsituatie te creëren. -relatiecounselling voor paren die hun relatie opnieuw een kans willen geven. -relatieafrondingscounselling om de relatie als partners zorgvuldig te beëindigen en eventueel als ouders weer een goede start te maken. Werkmethodes zijn: oplossingsgericht, NLP, TA, systemisch werk, Jung, en voor kinderen onder andere: tekeningen lezen, taalpatronen, GGG, NLP. Specialties:Personal lifecounsellor, mediator, ouderschapsreorganisatie, leerlingcounselling, kinderen in scheidingssituaties, relatiecounselling, leerkracht.