dr. ir. L.H.M. Vroomen, NMI-mediator

NMI-mediator
Voorletters: 
dr. ir. L.H.M.
Achternaam: 
Vroomen, NMI-mediator
Plaats: 
Valkenburg aan de Geul
Telefoonnummer: 
085 8770482
Website: 
www.deltav.eu

___________

DeltaV-mediation is gericht op professionele mediation voor overheid, semi-overheid, onderwijs- en zorgsector en partijen die daar mee te maken hebben. Jarenlange ervaring van Louis Vroomen als manager, bestuurder en toezichthouder binnen de overheid, onderwijs- en zorgsector borgt inzicht in en kennis van de betreffende processen en werkwijzen. DeltaV richt zich tot bestuurder, manager, ambtenaar, medewerker, ondernemer en burger(vertegenwoordiging).Voor alle mediations zijn de gedragsregels zoals die door het NMI zijn opgesteld en het NMI-reglement van toepassing. Verbinden en vertrouwen zijn kernbegrippen. Van het grootste belang wanneer partijen bereid zijn zich in te spannen om aan hun conflict een einde te maken, daarover afspraken willen vastleggen voor een duurzame gezamenlijke toekomst en aan dit proces een versnelling (delta v) willen geven.

___________

PERSOONLIJK PROFIEL

Het tot een passende oplossing brengen van complexe vraagstukken behoort tot mijn kernkwaliteiten. Daarbij kan ik een beroep doen op goed ontwikkelde competenties visie, onafhankelijkheid, netwerkvaardigheid, omgevingsbewustzijn, bestuurssensitiviteit, integriteit, luisteren, probleemanalyse, coöperatief gedrag, gezag en ondernemerschap.
Geregistreerd NMI-mediator (maart 2011), lid van de Nederlandse Mediatorsvereniging en actief voor buurtbemiddeling Maastricht.

___________

Aandachtsgebieden:

Bestuur
Conflicten op intra- en interbestuurlijk niveau bij de overheid, semi-overheid, onderwijs- en zorgsector

Arbeid
Conflicten die betrekking hebben op arbeidsinhoud, -verhoudingen, -omstandigheden en/of -voorwaarden

Overheid
Conflicten waarbij het vertrouwen in de overheid geschaad is: bijvoorbeeld relatie met bestuur, samenwerking met ambtenaren, subsidietrajecten, etc.

Sociale omgeving
Conflicten die betrekking hebben op de buurt, de stad of het dorp waar men woont en leeft en op verstoorde familieverhoudingen