Edwin van den Driesschen

www.3xsmediation.nl
Voorletters: 
GWN
Tussenvoegsels: 
van den
Achternaam: 
Driesschen
Straat: 
Amelandseplein
Plaats: 
Rotterdam
Telefoonnummer: 
+31613247106
Mobiel nummer: 
+31613247106
Website: 
www.3xSmediation.nl

Wie ik ben…
Mijn naam is Edwin van den Driesschen, ik ben uw scheidingsmediator in de regio Rotterdam. Als ervaringsdeskundige heb ik mensen geholpen bij het oplossen van conflicten van allerlei aard. Als MfN-register familiemediator heb ik me daarom gespecialiseerd in het begeleiden van (echt)scheidingen en het mensen samen laten zoeken naar oplossingen in tal van relationele kwesties. U kunt bij mij terecht voor mediation, coaching en advies. Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Mediatorsvereniging en de Rotterdamse Mediators Associatie. Tevens ben ik ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand, zodat ik een Toevoeging (subsidie) kan aanvragen in geval uw inkomen niet toereikend is.
Mediation begint met een gesprek…
Een scheiding is een emotionele gebeurtenis in je leven, niet alleen voor ieder van jullie, maar ook voor jullie kinderen, als hier sprake van is, en mensen in jullie omgeving. Kinderen, die geconfronteerd worden met problemen in de relatie tussen de ouders, kunnen hier kwalijke, psychische gevolgen van ondervinden en aan overhouden. Naast het verwerken van de emotionele aspecten van een scheiding, dienen jullie samen ook praktische, financiële en juridische zaken te regelen. Middels mediation wordt getracht de onderlinge communicatie te verbeteren, zodat jullie goede afspraken met elkaar kunnen maken over de gewenste gang van zaken gedurende de afhandeling van de scheiding en voor de toekomst van ieder die erbij betrokken is. Ik wil jullie daarbij helpen.
Scheiden doe je niet alleen, dat doe je samen…
In goed overleg worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een (echt)scheidingsconvenant. In geval er minderjarige kinderen bij betrokken zijn, zijn jullie verplicht samen een ouderschapsplan op te stellen, waarbij ik jullie zal begeleiden i.v.m. de juridische aspecten hiervan.