Hans Aalbersberg

Voorletters: 
J
Achternaam: 
Aalbersberg
Straat: 
Patiostraat
Plaats: 
Zuidland
Telefoonnummer: 
0181 451080
Mobiel nummer: 
06 10251203
Website: 
www.kitemediation.nl

gespecialiseerd in:

familierelaties

ouder - kindrelaties

leerlingbemiddeling (peermediation)

conflicten onderwijsgevenden - leidinggevenden

Ervaring als co-mediator, coach, intern begeleider, docent en directielid

Opleiding tot mediator in het voorjaar van 2009, bij DOC - Maritiem in Gouda.

NMI - geregistreerd