Janita Lammertse

Voorletters: 
J.A.
Achternaam: 
Lammertse
Straat: 
De Bazelstraat
Plaats: 
Groningen
Mobiel nummer: 
0620282738
Website: 
www.familymediationcentre.nl

Janita is als orthopedagoog / GZ psycholoog ruim 20 jaar werkzaam in de gezondheidszorg. Zij begeleidt en adviseert teamleden en ouders bij de omgang, begeleiding/behandeling en opvoeding van kinderen met uiteenlopende ontwikkelings- en gedragsproblemen. Janita heeft de Master opleiding Family mediation gevolgd bij opleidingsinstituut Pro Education en staat als mediator geregistreerd bij het Nederlands Mediation Instituut.

Communicatie heeft al geruime tijd haar belangstelling. In contact met de ander, volwassene en/of kind / jongere, is het voor haar steeds weer een uitdaging aan te sluiten bij de behoefte en gevoelens van de ander om zo tot verbinding te komen en bij te kunnen dragen aan diens behoefte.

Het gedachtegoed van Marshell Rosenberg (www.geweldlozecommunicatie.nl) spreekt haar daarbij enorm aan: ‘Geweldloze Communicatie wil ons intenser naar elkaar laten luisteren, brengen tot een dieper respect en groter inlevingsvermogen (mededogen), en een wederzijds verlangen kweken om vanuit het hart te geven. (Uit de samenvatting van Hoofdstuk 1 van het boek Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg.) Als mediator wil zij graag bijdragen aan verbinding tussen partijen die in conflict zijn. Zodat met respect voor elkaars gevoelens en behoeften de communicatie weer op gang komt en uiteindelijk kan leiden tot een gezamenlijke overeenkomst waarin ieder zich erkent voelt.

Dit is vooral van belang bij scheiding waar kinderen bij betrokken zijn. Kinderen / jongeren die in allerlei opzichten nog afhankelijk zijn van hun ouders hebben behoefte aan veiligheid, betrokkenheid en structuur. Zij willen weten waar zij aan toe zijn voor wat betreft de zorg, aandacht en opvoeding die zij nodig hebben. Wanneer partners in heftige conflicten verwikkeld zijn, valt het niet mee om daar als ouders samen uit te komen. Als mediator geeft Janita graag die ondersteuning die er voor zorgt dat ouders tot een gezamenlijk gedragen ouderschapsplan komen. Een goed ouderschapsplan, is een plan dat recht doet aan alle betrokkenen, ouders en kind(eren). Een ouder kan pas de ouder zijn die hij-zij wenst te zijn, wanneer hij zich erkent voelt door de ander als ouder.

Werkgebied
Janita Lammertse werkt in de regio Friesland en Groningen.

Specialisaties
1. Opstellen ouderschapsplan
Specialisatie van Janita Lammertse is om ouders te helpen met het opzetten van een ouderschapsplan. Ook als het ouderschapsplan na verloop van tijd niet meer voldoet en herzien moet worden, kan zij ouders daarbij ondersteuning bieden.

2. Familie-, gezins-, relatieconflicten
Conflicten in de familie- en relationele sfeer kunnen langdurig een druk leggen op u als persoon en het systeem,het gezin of de familie waar u deel van uitmaakt. Vanuit haar jarenlange werkervaring weet Janita, wat dat kan betekenen. Zij draagt er dan ook graag toe bij om u te helpen weer in gesprek te komen met elkaar, wat dikwijls niet alleen ontspanning geeft aan u zelf, maar ook aan uw directe leefomgeving.

3. Scheiding in een gezin met kind of partner met een beperking/chronische ziekte
Door haar werkzaamheden in de kinderrevalidatie heeft Janita veel ervaring met het bieden van begeleiding aan gezinnen met een kind met een lichamelijke- of meervoudige beperking. Een kind dat andere zorg en aandacht vraagt dan doorgaans, kan een groot appel doen op de ouder- en de partnerrelatie. Dat heeft soms tot gevolg, dat partners er na een lange periode van verdriet en onmacht voor kiezen om uit elkaar te gaan. Dat zijn geen gemakkelijke keuzes. Erkenning krijgen en geven tijdens de mediation, voor al de tegenstrijdige gevoelens die dan spelen, kan het proces vergemakkelijken en ouders de kracht en inspiratie geven de zorg en opvoeding voor hun kind(eren) zo goed mogelijk te regelen en samen op te pakken. Ook het hebben van een partner met (verworven) beperkingen of chronische ziekte kan specifieke, vaak onbegrepen problemen met zich meebrengen in de relatie, waaruit conflicten kunnen ontstaan, die zich goed lenen voor mediation.

4. Pedagogische-/ psychologische ondersteuning
Als orthopedagoog / GZ kinder-en jeugdpsycholoog kan Janita ouders en of kinderen na het mediationtraject zo nodig ondersteunen m.b.t. opvoedingsvragen of vragen m.b.t. verwerking van de echtscheiding, het wennen aan een nieuwe partner van één van de ouders e.d.

5.Buurtbemiddeling
'Beter een goeie buur, dan een verre vriend'.Wanneer het tussen buren niet gaat zoals het zou kunnen en ze komen en er samen niet meer uit,dan kan buurtbemiddeling een uitkomst bieden. Janita draagt daar als vrijwillige buurtbemiddelaar graag haar steentje aan bij.