Jomara Gunther

Voorletters: 
J.M.E.
Achternaam: 
Gunther
Straat: 
Willem van Oranjelaan
Plaats: 
Breda
Telefoonnummer: 
06-209 38 909
Mobiel nummer: 
06-209 38 909
Website: 
www.back2balance.eu

.

Back2balance, opgericht door financieel scheidingsdeskundige Jomara Günther, ondersteunt u tijdens het gehele proces van uw scheiding en daarna. Wij adviseren en helpen beide partijen gezamenlijk bij een voorgenomen echtscheiding of verbreking van het samenwonen. Daarbij hebben wij oog voor alle aspecten van deze vaak zware en complexe beslissing. Op basis van onze brede ervaring en kennis op juridisch, fiscaal en financieel gebied bekijken we samen welke totaaloplossingen in uw situatie het beste passen. De ervaring leert dat een echtscheiding via mediation leidt tot een overeenkomst tussen de (ex)echtgenoten op langere termijn meer tevredenheid oplevert dan een beslissing van de rechter. Dat is logisch, de overeenkomst is immers een oplossing die door beide partners is bewerkstelligd. Daarbij verloopt een echtscheiding via mediation meestal sneller, vriendelijker en goedkoper dan een echtscheidingsprocedure voor de rechter, zo wordt een kostbare financiële nasleep voorkomen.

Wij werken op basis van gewerkte uren of om onplezierige verrassingen achteraf te voorkomen, betaalt u één vaste, vooraf gestelde, prijs!Het tarief bespreken wij met u in het eerste vrijblijvende gesprek. Het tarief is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, in hoeverre er al overeenstemming is en welke zaken voor u van belang zijn. Moet er bijvoorbeeld een ouderschapsplan opgesteld worden of is er sprake van een eigen onderneming? De gesprekken kunnen plaatsvinden bij u thuis of op locatie.

Indien uw inkomen beneden een bepaalde inkomensgrens valt en u over uw vermogen geen belasting betaald kunt u mogelijk in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. U betaalt dan een klein bedrag zelf. Jomara Günther is gerechtigd tot het aanvragen van zo'n subsidie cq rechtsbijstand (officieel heet dat een 'toevoeging') bij de Raad van Rechtsbijstand (RvR). De Raad kent alleen subsidie toe via mediators die bij de raad staan ingeschreven.

NMI-mediator (NMI) (www.nmi-mediation.nl)
Gecertificeerd Financiële Planner (FFP) (www.ffp.nl)
Geregistreerd Financieel Echtscheidingsadviseur (RFEA) (www.rfea.nl)
Geregistreerd Mediator bij de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org.nl)
Lid Vereniging Onafhankelijke Financieel Planners (VOFP) (www.vofp.nl)
Lid Vereniging van Financiële Planners en scheidingbemiddelaars (VFPS)
(www.vfps.nl)
Lid Mediators Vereniging Brabant (www.mediatorsverenigingbrabant.nl)