Laurens Baas

Voorletters: 
L.J.C.
Achternaam: 
Baas
Straat: 
Kennedylaan
Plaats: 
Utrecht
Telefoonnummer: 
030-2947193
Mobiel nummer: 
0622372615
Website: 
www.managementinverbinding.nl

Door levenslange opleiding en ervaring zijn mijn beide hersenhelften goed ontwikkeld. Dat maakt me als mediator in uiteenlopen conflicten uitstekend gekwalificeerd.
Mijn linker hersenhelft is die van de bedrijfskundig ingenieur: analytisch, probleemoplossend, verbanden zien in ingewikkelde situaties en die vertalen in oplossingsrichtingen. Het helpt me in zakelijke conflicten om de relatie te zien tussen het conflict en de context waarin het is ontstaan. Die achtergrond maakt bovendien dat ik zo efficiƫnt mogelijk toe werk naar het belangrijkste doel van mediation: mensen in staat stellen met elkaar hun probleem op te lossen.
Mijn rechter hersenhelft is die van de creatieve systemisch coach en mediator. Sinds 1995 onafgebroken gevormd door een veelheid van trainingen en "lessen" in anders waarnemen, in verbinding maken op gevoelsniveau. Het stelt me in staat om uit vaste patronen te stappen en anderen daarin mee te nemen, om subtiele signalen van emoties in het conflict waar te nemen en die emoties uit te nodigen om gezien te worden. Omdat ze ongezien een oplossing belemmeren, maar daaraan juist bijdragen als ze gezien worden.
Beide hersenhelften stellen me tenslotte in staat om creatief te zoeken naar interventies en werkvormen die bijdragen aan een efficiƫnt mediationproces. Daarbij laat ik "het boekje" als het nodig is gerust voor wat het is.