mr. Hilda van der Tuin

Voorletters: 
H.
Tussenvoegsels: 
van der
Achternaam: 
Tuin
Straat: 
Oer de Feart
Plaats: 
Joure
Telefoonnummer: 
0582134716
Website: 
www.meldpuntmediation.nl

Ik ben registermediator bij de Rechtbanken van Leeuwarden, Amsterdam, Groningen, Zwolle, Lelystad, Assen, Alkmaar, Haarlem, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, het Hof en de Raad van State. Ik ben tevens familiemediator (aantekening in het NMI register en bij de Raad v.d. rechtsbijstand) en ik sta ingeschreven bij het Juridisch loket.

Als u zich zorgen maakt over de kosten van mediation kunt u op de site van de Raad voor rechtsbijstand uitrekenen of u in aanmerking komt voor een mediationtoevoeging. Als uw inkomen lager is dan 35.600 euro (voor gehuwden, samenwonenden en eenoudergezinnen) of 25.200 euro (voor alleenstaanden), komt u in aanmerking voor zo'n toevoeging.
Zowel via de rechtbank, het juridisch loket of als u zelf contact met mij opneemt, komt u als particulier in aanmerking voor zo'n toevoeging.

Voor de toevoeging in een (echt)scheiding, omgangs- of contactregeling, vereffening van huwelijks goederenregime, alimentatie, erfrechtelijke kwestie etc. is het nodig dat de mediator die u zoekt een geregistreerde en erkende familiemediator is.

Mediation specialisaties: gemeentemediation, verborgen verzuim, ondernemersechtscheidingen, nalatenschapsmediation/erfrecht (inclusief conflicten met executeur), ICT recht, licenties, privacy, politie, vervoer, verkeer, wegenverkeerswet en automotive, ambtenarenrecht en AWB, onderwijsmediation, fiscale geschillen (belastingrecht), omgangsregelingen, alimentatie, alimentatieberekeningen, communicatieproblemen echtscheiding, echtscheidingsconvenanten, jeugdzorg, geweld, bijstand, huurkwesties inclusief burenruzies, horeca (drank- en horecawetgeving, Bibob), vastgoed, fraude, vergunningen, uitkeringen, verblijfsvergunningen en IND (inclusief overheidsoptreden), aupairs, subsidie.

Mijn kantoor is gevestigd in Joure, maar ik werk in heel Nederland