Ronald Westerbeek

Voorletters: 
R
Achternaam: 
Westerbeek
Straat: 
A. Hahnstraat
Plaats: 
Amersfoort
Telefoonnummer: 
033-4655432
Mobiel nummer: 
06-27150767
Website: 
www.in-dialoog.com;www.mediationteam.nl

Mensen met elkaar in dialoog brengen is waar ik mij op richt. Als (NMI geregistreerd) mediator en trainer ben ik gegrepen door de kracht van mediation-vaardigheden, waarmee escalatie kan veranderen in constructief samenwerken, zowel in conflicten als in alledaagse werksituaties.

Vanuit mijn eigen bedrijf (In Dialoog...., www.in-dialoog.com) ben ik gespecialiseerd op het gebied van mediation, training en conflictcoaching in de ruimste zin van het woord:

In Conflictsituaties: Als gespreksleider of mediator begeleid ik alle betrokkenen om constructief in gesprek te raken en hun onderlinge relatie te herstellen. Ik heb ruime ervaring met het begeleiden van geschillen tussen buren, binnen gezinnen, in het onderwijs, met overheidsinstanties, en 'op het werk'. Ook indien groepen of meerdere partijen betrokken zijn.

In leersituaties: Vanuit de vaste overtuiging dat het constructief aangaan, deëscaleren en samen oplossen van een meningsverschil of conflict een ‘kunst’ is die geleerd kan worden, begeleid ik trainingen op het gebied van samenwerking, conflicthantering en mediation-vaardigheden. Onder andere voor schoolteams, (wijk)agenten, overheidsfunctionarissen, en buurtbemiddelaars.

In (ieders eigen) werksituatie: Hiernaast begeleid ik onderwijsinstellingen bij de invoering van leerlingmediation en begeleid ik medewerkers, (project)teams en organisaties in het omgaan met meningsverschillen en conflicten in 'gewone' werksituaties.

Websites:
* www.in-dialoog.com
* www.mediationdoorleerlingen.nl
* www.mediationteam.nl
* www.dekoningmediation.nl